Tjenester

Vi kan blant annet tilby:

ØKONOMISK RÅDGIVING

Skatt og avgift

Selskapssetablering og selskapsrettslig rådgiving

Økonomistyring

Attesteringsoppdrag av prosjekt-regnskap

Rådgiving knyttet til bruk av regnskapsprogrammer (Visma eAccounting og Fiken)

REGNSKAP

OG LØNN

Regnskapsføring fra A til Å

Fakturering og betalingsoppfølging

Betalingsoppdrag

Rapportering

Lønnsutbetaling

Alle typer innrapportering (lønn, MVA mm.)

Utarbeidelse av årsregnskap og noter

Aksjonærregisteroppgave og lignings-papirer

Utarbeidelse av skattemelding for ENK